PATRON

NASZA ROLA

ORGANIZACJA OSP

STOPNIE

ODZNAKI

KSR-G

OZNACZENIA WOZÓW

TABLICE

LINKI

Oznaczenia pojazdów strażackichPierwsza litera w skrócie określa rodzaj samochodu
G- gaśniczy
S- specjalny

Druga litera oznacza ciężkość samochodu
L- lekki (do 4 ton)
C- ciężki (powyżej 4 ton)

Następne litery określają  bliższe dane - w przypadku samochodów gaśniczych:
B- zbiornik na wodą
A- autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
M- motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
Pr- zbiornik na proszek

Cyfry oznaczają:
- pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych
- druga wydajność autopompy w hl/min
- druga wydajność motopompy w hl/min

Np.: GBAM 2,8/16/8 - oznacza średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wode o pojemności 2800 l., autopompą o wydajności 1600 l. na minutę, i motopompą o wydajności 800 l. na minutę. Każdy samochód gaśniczy ma także zbiornik środka pianotwórczego, którego pojemność wynosi standardowo 10% pojemności zbiornika na wodę, czyli w powyższym wypadku - 280 l.


Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich rodzaj:
D- drabina (cyfra określa długość w metrach)
H- podnośnik hydrauliczny (cyfra okresla długość w metrach)
Rd- ratownictwo drogowe
Rt- ratownictwo techniczne
Rchem- ratownictwo chemiczne
Dz- dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
- dowodzenia i łączności
W- węzowy
Op- operacyjny
Rwod - ratownictwo wodne
Rekol- ratownictwo ekologiczne
San - sanitarka (ambulans)


 

© by maretronic.pl & benek998

tusze do hp